1.Szolgáltató neve, címe:

 • Név: House Special Kft.
 • Székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 102.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-197047
 • Adószám: 25561825-2-13
 • Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103867-79975200-01004008
 • E-mail cím: eurokartevoirtas@gmail.com
 • Központi telefonszám: 06707022409
 • Internet: www.eurokartevoirtas.hu

2. Adatkezelés

A Szolgáltató(House Special Kft.) az ügyfél által megadott összes adatot bizalmasan kezel, semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személynek az Ügyfél beleegyezése nélkül. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatokat, kizárólagosan a szolgáltatás elvégzése céljából használja fel. A Szolgáltató minden adatnak nem minősülő, az ügyfélről szóló információt bizalmasan kezel. (Részletes adatkezelési tájékoztató)

3. Szerződési feltételek hatályba lépése

A Szolgáltató és az Ügyfél( Felek) megköthetik a szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, a Szolgátatótól történő szolgáltatás igénybevételével, függetlenül a szerződés tényleges aláírásától. Amennyiben a felek máshogy nem rendelkeznek, a szerződés lejár a szolgáltató által meghatározott garancia lejártával vagy minimum 8 nappal a szerződés hatálybalépését követően.

4. A szolgáltató kötelezettsége

A szolgáltató köteles a tőle elvárt munkát, a tőle telhető módon a szükséges előírásoknak megfelelően elvégezni. A szolgáltató a munkát maga végzi, alvállalkozó bevonása nélkül, kivéve, ha a Felek máshogy nem egyeztek meg. A szolgáltató vállalja, hogy a munka elvégzéséhez szükséges engedélyekkel, képesítéssel rendelkezik, továbbá vállalja, hogy a felhasznált anyagok engedélyezve vannak Magyarországon. A felhasznált anyagok biztonsági adatlapja megtekinthető és letölthető a Szolgáltató weboldaláról. A szolgáltató elvégzett munkájáról írásos dokumentumot ad, kivétel lehet a garanciális munka.

5. Az ügyfél kötelezettsége

Az ügyfél köteles minden olyan a Szolgáltató által meghatározott feladat elvégzésére és szabály betartására, amelyek az elvégzett szolgáltatás eredményességét befolyásolják. A feladatok elmulasztása, szabályok megszegése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés felbontására vagy egyoldalú módosítására. Az ügyfél köteles jelen szerződés megőrizni, mert elvesztése esetén a Szolgáltató a pótlást nem garantálja.

6. Garanciális feltételek

Amennyiben Szolgáltató a garanciális feltételekről írásban máshol külön nem rendelkezik, az elvégzett szolgáltatásra az alábbi garanciális feltételek vonatkoznak.

Zárt térben megjelent 1. kategóriába sorolt rovarok mentesítésére vonatkozóan természetes személyek, intézmények, cégek részére a garancia a második irtást követően 3 hónap, abban az esetben, ha két irtás történik még. Az első és második irtás között minimum 3 és maximum 5 hétnek kell eltelnie. Az első és a második irtás is díjköteles. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti.

Zárt térben megjelent 2. kategóriába sorolt kártevők mentesítésére vonatkozóan természetes személyek, intézmények, cégek részére a garancia az első irtás napjától számított 3 hónap garanciát biztosítunk. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti.

Zárt térben megjelent 3. kategóriába sorolt rovarok mentesítésére vonatkozóan természetes személyek, intézmények, cégek részére a garancia 1 hónap, amely a szolgáltatás teljesítésének napjától lép érvénybe. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető.

Zárt térben megjelent 4. kategóriába sorolt rovarok mentesítésére vonatkozóan természetes személyek részére a garancia kizárólag a helyzet jelentős javulására vonatkozik, a probléma teljes megszűnésére nem. A garancia időtartama a szolgáltatás elvégzésének napjától számított 2 hónap. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető.

Nyílt térben megjelent 1.,2.,3.,4.,5. kategóriába tartozó rovarok mentesítésére a Szolgáltató garanciát semmi esetben sem tud garanciát vállalni.

Zárt térben 5. kategóriába tartozó rovarok mentesítésére természetes személyek, cégek részére a garancia a második irtást követően 3 hónap, abban az esetben, ha két irtás történik még. Az első és második irtás között minimum 3 és maximum 5 hétnek kell eltelnie. Az első és a második irtás is díjköteles. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti. Intézmények, szállások esetében zárt térben 5. kategóriába tartozó rovarok mentesítésére a másodszori elvégzett munkát követően a Szolgáltató 1 hónap garanciát vállal. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, úgy a garanciát hatályon kívül helyezheti. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető.

A 80/1999 GM-EüM-FVM rendelet alá tartozó vendéglátó-, közétkeztető egységek, cukrászati, meleg, hidegkonyhai előállítók, élelmiszerforgalmazók esetében (HACCP) a garanciavállalás mindig az írásbeli vagy szóbeli szerződésben foglaltak alapján történik.
A garanciális irtások során a Szolgáltató maga választja ki a megfelelő kezelést. Ha az ügyfél magasabb árkategóriába tartozó irtást szeretne kérni, abban az esetben a Szolgáltató külön térítési díjat számolhat fel.

Kategóriába sorolt egészségügyi kártevők:

 1. kategória: amerikai csótány, német csótány, konyhai csótány, hangya, fáraó hangya
 2. kategória: német darázs, lódarázs, kecske darázs, patkány, egér
 3. kategória: pókszázlábú, aszalványmoly, textilmoly, fülbemászó, zsizsik, vaspondró, ezüstös pikkelyke
 4. kategória: mezei poloska, csatornalégy, házi légy, szúnyog, ecetmuslinca, bodobány
 5. kategória: bolha, ágyi poloska

7. Felhasznált irtószerek

Szolgáltató vállalja, hogy a munka elvégzéséhez használt irtószerek ÁNTSZ által engedélyezettek. A munkavégzés során használt irtószerek biztonsági adatlapjai a Szolgáltató weboldalán található meg, letölthető állapotban.

8. A garancia megszűnése

A garancia megszűnése a garanciális időszak leteltével vagy a garanciába foglalt díjmentes kezelés igénybevételével történik meg.
A Szolgáltató rendkívüli módon, egyoldalúan is megszüntetheti a kiadott garanciát, amennyiben bebizonyosodik, hogy a Szolgáltató által elvégzett munka eredményességét a Szolgáltatótól független tényezők (fertőzött szomszédok, feltakarított irtószerek, rossz higiéniás állapotok, elhanyagolt társasház, kártevőirtó által meghatározott eszköz felszerelése pl. szúnyogháló)
Az Általános Szerződési Feltételekben összefoglalt garanciát a Szolgáltató bármikor felülírhatja, ha a körülmények nem megfelelőek a munka elvégzéséhez. Erről Ügyfelet előre tájékoztatnia kell.

9. A Garancia igénybevétele

Amennyiben az Ügyfél érvényes garanciával rendelkezik, a Szolgáltató köteles a garanciális irtást 10 munkanapon belül elvégezni. Ügyfél garanciális igényt az utolsó munkanap után 10 nappal jelenthet be. Szolgáltató a garanciális igényt elutasíthatja, ha annak igénylése 10 napon belül történik.

10. Díjazás, Fizetési feltételek

A Szolgáltató által meghatározott díjak elérhetőek a hivatalos weboldalon, vagy egyedi árért az Ügyfél érdeklődhet telefonon vagy e-mailben.
A Szolgáltató által meghatározott díjakat az Ügyfél köteles hiánytalanul megfizetni. Természetes személyek készpénzben, Jogi személyek készpénzben vagy átutalással is teljesíthetik a fizetést. Amennyiben a Szolgáltató másképp nem rendelkezik, a fizetési határidő készpénzes fizetéskor a teljesítés időpontja, átutalásnál a teljesítés időpontjától számított 8 nap.
A fizetés megtagadása illetve részben való megfizetése a törvényi előírásoknak megfelelő intézkedéseket von maga után. A Szolgáltató fenntartja, hogy nem fizető illetve részben fizető Ügyféltől a további szolgáltatásokat megtagadja. Az Ügyfél köteles a helyszínen a Szolgáltatóval pénzügyileg elszámolni, ugyanis távozás után Szolgáltató nem vonható pénzügyi felelősségre.

11. Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége

Név: House Special Kft. Székhely: 6000 Kecskemét Jókai u. 40. Cégjegyzékszám: 03-09-130308. Adószám: 25561825-2-03. Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103867-79975200-01004008
E-mail cím: eurokartevoirtas@gmail.com Központi telefonszám: 06707022409 Internet: www.eurokartevoirtas.hu

Ügyfélszolgálat:

 • Hétfő-Péntek: 8:00-20:00
 • Szombat: 10:00-16:00
 • Vasárnap: ZÁRVA
 • A székhelyen személyes ügyfélszolgálat nem érhető el.

Általános Szerződési feltételek hatályos 2016.08.01-től